Z historii skoczni


Skocznia Narciarska w Wiśle Malince powstała w 1933 roku na terenach Lasów Pa?stwowych. Skocznią opiekował się Rudolf Kowala z Wisły. Jej pierwszym rekordzistą był skoczek śląskiego Klubu Sportowego Mieczysław Kozdrun, który skoczył na odległość 41 metrów. Początkowo cała konstrukcja skoczni była drewniana.
Pierwsza modernizacja obiektu nastąpiła w roku 1953. Zaraz potem, w roku 1954, odbyły się na skoczni Mistrzostwa Polski, Puchar Beskidów i Mistrzostwa Województwa śląskiego.
Na przelomie lat 60. i 70. skocznia narciarska przechodziła kolejną gruntowną modernizację, której autorem był inż. Jerzy Muniak.
Wybudowano nową wieżę sędziowską, a rozbieg wykonano ze stali. Punkt konstrukcyjny zmodernizowanego obiektu wynosił 105 metrów.
Po rozbudowie skoczni odbyło się na niej wiele konkursów w międzynarodowej obsadzie. Rekordzistami skoczni byli m.in. Stanisław Marusarz, Antoni Wieczorek, Władysław Tajner, Zdzisław Hryniewiecki. Pierwszy granicę 100 metrów przekroczył Janusz Malik.
23 lutego 2001 roku odbyły się ostatnie na tym obiekcie zawody - Mistrzostwa Polski Seniorów. Wtedy to padł ostatni rekord na 'starej' Malince, który ustanowił, skokiem na 112,5 metra, Wojciech Skupień.

Akt erekcyjny pod rozbudowę skoczni narciarskiej w Wiśle Malince
28 pa?dziernika 2003 r. na rynku w Wiśle odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego pod rozbudowę malincza?skiej skoczni. W uroczystości wziął udział ówczesny Prezydent Polski - Aleksander Kwaśniewski. Oryginał w ozdobnej tulei został wmurowany jako kamie? węgielny wraz z rozpoczęciem robót budowlanych w 2004 r.
Rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą
W dniu 22 pazdziernika 2004 r. w Warszawie nastąpiło podpisanie umowy na rozbudowę i modernizację skoczni narciarskiej K-120 w Wiśle Malince pomiędzy COS w Szczyrku i wykonawcą Hydrobudowa śląsk S.A. Dokumenty zostały podpisane w obecności m.in. ministra kancelarii Prezydenta RP Edwarda Szymanskiego, prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Stefana Paszczyka, przewodniczącej Rady Miejskiej Danuty Ucher, Apoloniusza Tajnera oraz burmistrza Jana Poloczka. Prace budowlane ruszyły już w listopadzie 2004 r., a planowane zakończenie ustalono na 31 lipca 2007 r.
Wstrzymanie prac i szczęśliwe ich zakonczenie
Plany uko?czenia skoczni w terminie zostały pokrzyżowane, 8 sierpnia 2006 r. prace zostały przerwane z powodu osunięcia się ziemi na zeskoku skoczni. Wznowiono je w 2007 r. i skocznia zostanie oddana do użytku we wrześniu 2008 r. Uroczystość otwarcia połączona zostanie z pierwszymi zawodami na skoczni, 26 - 28 września 2008 roku, będą to Letnie Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej na igelicie.
Skocznia ma też być bazą treningową dla przyszłych skoczków. Po jej gruntownej modernizacji stanie się ona miejscem, gdzie Adam Małysz oraz jego następcy będą mogli przygotowywać się do zawodów i rozwijać swoje sportowe kariery. Skocznia w Wiśle Malince będzie też symbolem podziękowania dla Adama Małysza. Aby uhonorować jego zasługi dla miasta i Polski postanowiono nadać skoczni jego imię.
zródło: www.wisla.pl