Strony: 1
ekonovember
Napisano: Sobota, 30 Grudnia 2006, 13:31:46Cytuj Do góry
Zarejestrowany
Ilość wiadomości: 1
Dołączył: 30.12.2006
Jakiś czas temu byłem w pięknej i malowniczej dzielnicy Wisły - Wiśle Malince, to co zobaczyłem zaskoczyło mnie tak bardzo że przez moment nie wiedziałem czy to żart, czy „wybryk” firmy budowlanej, a może tylko sen…niestety, zaskoczenie było tym większe im dłużej stałem w ukryciu z moją jedyna, ale jakże skuteczną bronią – aparatem.

Ulica Chałupiańska 6. W pobliżu potoku, leży gruz i rożnego rodzaju odpady: plastikowe opakowania po materiałach budowlanych, opakowania foliowe, substancje maziste wyciekające z tych że opakowań czy odpady z gospodarstwa domowego.

Stwarzają one zagrożenie zarówno dla bawiących się w okolicy dzieci, jak i pobliskiego środowiska. Różnorodne pyły, płyny, i substancje niejednokrotnie toksyczne czy szkodliwe a wykorzystywane w dużej mierze w budownictwie, zagracające zdrowiu człowieka i znajdujące się w porzuconym gruzie są transportowane przez wiatry, a także płynącą wodę. Oczywiście nie musze dodawać że równowaga ekosystemu wodnego i przylegających do niego terenów została bez wątpienia zagrożona, choćby przez obniżenie poziomu zawartości tlenu w wodzie a co za tym idzie zdolności do samooczyszczania się systemu.

Dodatkowo substancje ciekłe, maziste, rozpuszczone opadami atmosferycznymi, mogą wnikać w glebę a z niej przedostać się do wód gruntowych i pitnych.

Nie bez znaczenia jest także proces degradacji krajobrazu który gdzie jak gdzie, ale w mieście które stawia na turystykę, ekologie, i przyciąganie turystów przepieloną okolicą nie powinien znaleźć miejsca.

Zdjęcia które posiadam dokładnie ilustrują całość sytuacji. /Także osoby, determinację z jaką dopuszczają się zanieczyszczenia ekosystemu, jak i narzędzia z których korzystają/

Sytuacje taką uważam za niedopuszczalną, a postawę osób które dopuściły się tego czynu za słuszną ukarania zgodnie z obowiązującym w kraju prawem.

„Wyczyn” stanowi naruszenie konstytucji a także rozdziału XXII KK.

Wnioskuję że skoro zainteresowani w ciągu kilku dni mogli dokonać zsypu, to także kilka dni zajmie im usunięcie całego tego przepraszam za wyrażenie – syfu.

W styczniu 2007 roku z ciekawością i oczywistym podnieceniem oczekiwać będę na rezultat tego listu. Jeżeli do dnia 20 stycznia nie zostaną podjęte stosowne kroki z przyjemnością udam się do UM, a w dalszej kolejności w przypadku obojętności do Prokuratury z wnioskiem o możliwość popełnienia przestępstwa, w tym momencie zdjęcia stana się materiałem dowodowym. I drodzy Państwo, nie jest to szantaż a jedynie konsekwencje postępowania w ten a nie inny sposób.

Jako pouczenie zamieszczam wycinek KK dotyczący CS:

Rozdział XXII

Przestępstwa przeciwko środowisku

Art. 181. § 1. Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Kto, wbrew przepisom obowiązującym na terenie objętym ochroną, niszczy albo uszkadza rośliny lub zwierzęta powodując istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 3. Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto niezależnie od miejsca czynu niszczy albo uszkadza rośliny lub zwierzęta pozostające pod ochroną gatunkową powodując istotną szkodę.
§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 5. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 2 lub 3 działa nieumyślnie, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Art. 182. § 1. Kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub ziemię substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 183. § 1. Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przerabia, unieszkodliwia albo przewozi odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisom sprowadza z zagranicy odpady lub substancje zagrażające środowisku.
§ 3. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi dopuszcza do popełnienia czynu określonego w § 1 lub 2.
§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1-3 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 184. § 1. Kto przewozi, gromadzi, składuje, porzuca lub pozostawia bez właściwego zabezpieczenia materiał jądrowy albo inne źródło promieniowania jonizującego, jeżeli może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi dopuszcza do popełnienia czynu określonego w § 1.
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 185. § 1. Jeżeli następstwem czynu określonego w Art. 182 § 1, Art. 183 § 1 lub 3 lub w Art. 184 § 1 lub 2 jest zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Jeżeli następstwem czynu określonego w Art. 182 § 1, Art. 183 § 1 lub 3 lub w Art. 184 § 1 lub 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Art. 186. § 1. Kto wbrew obowiązkowi nie utrzymuje w należytym stanie lub nie używa urządzeń zabezpieczających wodę, powietrze lub ziemię przed zanieczyszczeniem lub urządzeń zabezpieczających przed promieniowaniem radioaktywnym lub jonizującym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto oddaje lub wbrew obowiązkowi dopuszcza do użytkowania obiekt budowlany lub zespół obiektów nie mających wymaganych prawem urządzeń określonych w § 1.
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Art. 187. § 1. Kto niszczy, poważnie uszkadza lub istotnie zmniejsza wartość przyrodniczą prawnie chronionego terenu lub obiektu, powodując istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Art. 188. Kto, na terenie objętym ochroną ze względów przyrodniczych lub krajobrazowych albo w otulinie takiego terenu, wbrew przepisom, wznosi nowy lub powiększa istniejący obiekt budowlany albo prowadzi działalność gospodarczą zagrażającą środowisku, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Serdecznie pozdrawiam

Obywatel
olo1224
Napisano: Czwartek, 25 Stycznia 2007, 21:10:22Cytuj Do góry
Zarejestrowany
Ilość wiadomości: 4
Dołączył: 13.11.2006
Tydzień temu przechodziłem ulicą Chałpiańską we wspomnianym miejscu i zobaczyłem jedynie kawałek papy oraz pokrywkę plastikową z wiadra po farbie a także trochę gruzu.Jeśli tymi toksycznymi odpadami były te dwie rzeczy to wystarczyło je podnieść i było by po sprawie.A tak poza tym to wartało zapytać kogoś z mieszkańców w/w ulicy,a dowiedziałby się Pan że ten gruz spełnia tam swoją role.
Krzysztof_Jarzy
Napisano: Wtorek, 12 Czerwca 2007, 21:22:32Cytuj Do góry
Zarejestrowany
Ilość wiadomości: 1
Dołączył: 12.6.2007
Otóz jeśli chodzi o powyższą wypowiedz to bardzo chętnie poznałbym nazwisko tego nadgorliwego osobnika. Bo jeśli ktoś obraża i oczernia kogoś w oczach całego internetowego zaścianka to mógłby mieć chociaż na tyle odwagi żeby sie przedstawić. Aha i jeszcze jedno-jeśli nie wie pan czyja to posesja to prosze nie wypisywać nr domu bo można to uznać za beszczelną obraze i bezpodstawne naruszenie czyjegoś mienia. Wiec jeśli jest pan taki mądry to może wypadałoby przyjść najpierw do mieszkańcow tego domu i porozmawiać na ten temat, a nie wyrywać sie z motyką na ksieżyc i oskarżać nie tych ludzi co trzeba. Piozatym jeśli ktoś w danym temacie sie nie orientuje to niech milczy. Pozdrawiam i czekam na odpowiedz od naszego wielmożnego obrońcy przyrody!
Strony: 1

  

     Skocz do forum: